Pictures from Greece

image Sea-side near Kato Gatzea
Sea-side near Kato Gatzea
(21 July 2005)
image Church in Volos
Church in Volos
(22 July 2005)
image Varlaam Monastery, Meteora
Varlaam Monastery, Meteora
(23 July 2005)
image In the Varlaam Monastery, Meteora
In the Varlaam Monastery, Meteora
(23 July 2005)
image Net in the Varlaam Monastery, Meteora
Net in the Varlaam Monastery, Meteora
(23 July 2005)
image Rope winch in the Varlaam Monastery, Meteora
Rope winch in the Varlaam Monastery, Meteora
(23 July 2005)
image Rousanou Monastery, Meteora
Rousanou Monastery, Meteora
(23 July 2005)
image Monastery of Agios Nikolaos Anapafsas, Meteora
Monastery of Agios Nikolaos Anapafsas, Meteora
(23 July 2005)
image Monastery of the Holy Trinity, Meteora
Monastery of the Holy Trinity, Meteora
(23 July 2005)
image Pelion train
Pelion train
(24 July 2005)
image Donkey in Milies
Donkey in Milies
(24 July 2005)